Dokumenty

Kalendarz roku szkolnego

                                            KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017     I.                Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 01 września 2016 , a kończą 23 czerwca 2017r. II.              Zajęcia dydaktyczne w r...

Program Wychowawczy

Program Wychowawczy Zespołu Szkół w Chobieni     Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni Gimnazjum w Chobieni       Podstawy prawne programu wychowawczego:   ·Konstytucja RP ·...

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Działalność Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół w Chobieni Samorząd Uczniowski działa zgodnie z przyjętym regulaminem, zgodnie z którym za cele działania przyjęto: -          uczenie się demokratycznych form współżycia; -          kształtowan...

Samorząd Uczniowski

RADA SAMORZĄDU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOBIENI 1. Marcin Olszowy - przewodniczący 2. Aleksandra Baćmaga 3. Maksymilian Baj 4, Maja Kulik 5. Zuzanna Doberstein 6. Klaudia Wysocka 7. Wiktoria Noszczyk 8. Michał Grochowicz 9. Amel...

Statut Zespołu Szkół

Tekst ujednolicony po Uchwale Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Chobieni nr 6 / 2016/2017. z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Zespołu Szkół w Chobieni. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W CHOB...