Dokumenty

Kalendarz roku szkolnego

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W CHOBIENI KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 04 września 2017r. , a kończą 22 czerwca 2018r. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą s...

Program Wychowawczy

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni Program ma charakter otwarty, będzie podlegał modyfikacjom i zmianom w miarę potrzeb. Cho...

Program Wychowawczy Gimnazjum

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni Gimnazjum w Chobieni Program ma charakter otwarty, będzie podlegał modyfikacjom i zmianom w miarę potrzeb. Chobienia 2017-2019 S...

Regulamin biblioteki szkolnej

Poniżej do pobrania Regulamin biblioteki szkolnej. Regulamin biblioteki szkolnej

Statut Szkoły Podstawowej

„ Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” św. Jan Paweł II Statut Szko ł y Podstawowej im. Bohateró...

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.BOH.WESTERPLATTE W CHOBIENI Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 07 września 1991r. z późniejszymi zmianami art.55 oraz Ustawy- Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r...

Samorząd Uczniowski

RADA SAMORZĄDU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOBIENI 1. Marcin Olszowy - przewodniczący 2. Aleksandra Baćmaga 3. Maksymilian Baj 4, Maja Kulik 5. Zuzanna Doberstein 6. Klaudia Wysocka 7. Wiktoria Noszczyk 8. Michał Grochowicz 9. Amel...