Pedagog

GODZINY PRACY PEDAGOGA

Poniedziałek     7.30 – 15.00

Wtorek          7.30 – 15.00

Środa            7.30 – 15.00

Czwartek         7.30 – 15.00

Piątek            7.30 – 11.30

Dodatkowo 3 godziny do dyspozycji Dyrektora szkoły

z przeznaczeniem w szczególności na:

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

Zebrania z rodzicami

Spotkania z rodzicami

Szkolenia

Konferencje

Wizyty w domach

Tel.76 8439523 wew.108

Program Profilaktyki (doc)